Начало
Начало
СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИИ
Компанията

Дългогодишни решения на базата на дългогодишния ни опит. На този принцип се основава философията, на която се базира всеки един проект, който изпълняваме заедно с вас.

Поставихме началото на Билде през 2008 година, за да се утвърдим като един от най-уважаваните партньори в няколко важни сфери: строителство, реконструкция на сгради и съоръжения, както и изграждане и сервиз на ВиК и електрически инсталации.

Нашият бизнес стъпва на 3 основни стълба:

  • Опит - Разчитаме на натрупвания професионализъм на нашите експерти
  • Планиране - Всеки един наш проект започва с внимателно и детайлно проектиране
  • Реализация - отделяме специално внимание на всяка една подробност от процеса
Услуги
Изпълнени обекти
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. СТАРА ЗАГОРА
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. СТАРА ЗАГОРА
МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. СТАРА ЗАГОРА
Национална професионална гимназия по ветеринарна  медицина "Иван П. Павлов" в Стара Загора
Национална професионална гимназия по ветеринарна  медицина "Иван П. Павлов" в Стара Загора
Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина "Иван П. Павлов" в Стара Загора
Строителни и монтажни работи по изграждане на стоманени конструкции за шейна на местима ел. къща за КТП 20/6 kV, с. Ковачево
Строителни и монтажни работи по изграждане на стоманени конструкции за шейна на местима ел. къща за КТП 20/6 kV, с. Ковачево
Строителни и монтажни работи по изграждане на стоманени конструкции за шейна на местима ел. къща за КТП 20/6 kV, с. Ковачево
Партньори